Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Home » Projecten » Project

Groen licht voor vernieuwing Laan Bloys van Treslong

Het draagvlak onder de bewoners van de Laan Bloys van Treslong in Den Oever voor de uitvoering van het vernieuwingsplan dat Woningbouwvereniging Beter Wonen heeft voorgesteld is voldoende groot gebleken: de vereiste 70% instemming is ruimschoots behaald en veel bewoners zijn erg enthousiast over het plan.

Koninklijke aanpak

De uitvoering van het vernieuwingsplan is voor de huidige bewoners vanzelfsprekend een ingrijpende gebeurtenis. De woningbouwvereniging heeft de bewoners dan ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan. ‘Qua aanpak hadden we de keuze tussen het collectief opzeggen van de huurovereenkomsten van de huidige bewoners voor ‘dringend eigen gebruik’ om over de woningen te kunnen beschikken of de koninklijke aanpak’, aldus directeur Maurice Dirks van Beter Wonen. ‘We hebben dus gekozen voor de koninklijke aanpak door zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoners. Dat vraagt het nodige van ons, zoals enige flexibiliteit en meer inzet in de voorbereidingsfase, maar natuurlijk ook van de bewoners omdat meestal niet alle individuele wensen voor 100% zijn in te willigen. De gekozen aanpak brengt met zich mee dat ten minste 70% van de bewoners moet instemmen met het voorgestelde plan. Onder de bewoner waren tot voorkort nog wel twijfels over de afmetingen van de nieuwe woningen. Om die twijfels weg te nemen heeft Beter Wonen in de sporthal Hippolytushoef de plattegronden op ware grootte uitgelegd inclusief kartonnen meubels op schaal. En met resultaat, want het benodigde percentage instemming is na afloop van de bijeenkomst ruimschoots behaald (81% van de bewoners heeft inmiddels ingestemd). ‘Dat betekent overigens niet dat we achterover gaan leunen, want met de bewoners die nog niet hebben ingestemd willen we nog individueel in gesprek om te kijken of de bezwaren die zij hebben nog kunnen worden weggenomen. Uiteraard zijn we erg blij met dit resultaat, want dat houdt ook in dat het sociaal plan per direct van kracht is. Er is nu in ieder geval duidelijkheid, aan de bewoners wordt voorrang verleend bij het verkrijgen van vervangende woonruimte en men kan aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding.’

Vernieuwingsplan

Het plan bestaat uit de sloop van de 34 bestaande woningen en de vervangende nieuwbouw van evenveel woningen in een mix van drie verschillende plattegronden: het merendeel van de woningen wordt levensloopbestendig met het volledige woonprogramma op de begane grond, verder ook twee blokjes eengezinswoningen en nog enkele studio’s voor starters. Voor de realisatie van het plan is de Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward in de arm genomen. Een gerenommeerde en vooruitstrevende bouwer die veel ervaring heeft met vergelijkbare projecten. De nieuwe woningen zijn van het droogstapelsysteem: de woningen worden in de fabriek geproduceerd en ter plekke als een bouwpakket in elkaar gezet. Kwalitatief hoogwaardig met een kortere bouwtijd, zonder stikstofproblematiek en de overlast voor de omgeving gedurende het bouwproces wordt ook nog eens beperkt op deze manier.

Planning

‘Het komende halfjaar staat sowieso nog in het teken van overleg met nutsleveranciers en de gemeente ter voorbereiding op het vergunningstraject. Uiteraard worden de direct omwonenden van het plangebied ook nog geïnformeerd. En verder zal het uitplaatsen van de bewoners naar een tijdelijke wisselwoning of permanente vervangende woonruimte ook de nodige tijd in beslag nemen. Kortom er moet nog een hoop gebeuren, maar als het een beetje meezit dan kan een deel van de nieuwe bewoners de Flora van 2024 in hun nieuwe woning vieren!’ aldus Dirks.