Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu

Over Beter Wonen

Home » Over Beter Wonen
Over Beter Wonen

Prettig & betaalbaar wonen op het voormalige eiland Wieringen

In ons Strategisch Ondernemingsplan beschrijven we onder andere onze missie, visie en doelstellingen waar we ons de komende jaren op richten én waarop we aanspreekbaar zijn.

Het ondernemingsplan is voor ons richtinggevend: alles wat we uitvoeren, nastreven en nalaten is gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het ondernemingsplan. Daarnaast fungeert het ondernemingsplan ook als toetssteen. In ons jaarverslag doen we verslag van de vorderingen van de verschillende doelstellingen zoals die in het ondernemingsplan zijn opgenomen.

Onze missie

Woningbouwvereniging Beter Wonen, opgericht in 1931 als antwoord op de groeiende behoefte aan kwalitatief goede en betaalbare woonruimte als gevolg van de toestroom aan arbeiders van de Zuiderzeewerken. Sindsdien zijn wij bij de kerntaken gebleven. Ook nu nog staat voorop dat wij onze huurders een thuis willen bieden. Een plek waar men zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

Onze visie

Ieder mens is uniek, maar de basisbehoeften zijn voor alle mensen gelijk. Het fundament van de behoeftepiramide is een veilige plek, eten en een volwaardig woonruimte. Een volwaardige woning is op de eerste plaats betaalbaar, sluit aan bij de woonwensen, biedt comfort, is energiezuinig en staat in een leefbare buurt. Wij focussen ons op de kerntaken: het (ver)bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen op Wieringen.
Wij huisvesten voornamelijk mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Mensen die om allerlei redenen op ons zijn aangewezen. Maar onze inzet is breder en reikt verder dan huisvesting alleen. Als sociale verhuurder nemen we onze verantwoordelijkheid bij maatschappelijke vraagstukken rondom het wonen zolang dit binnen de grenzen van ons werkterrein valt.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden spelen een belangrijke rol in ons dagelijkse handelen. Huurders worden op een klantvriendelijke manier geholpen en bepalen zelf hoe ze in contact willen komen met ons. Als betrokken verhuurder weten we wat er speelt onder onze bewoners en in onze wijken. We stellen ons professioneel op. We nemen onze verantwoordelijkheid én spreken anderen aan op hun verantwoordelijkheden. In samenwerking met onze samenwerkingspartners werken we aan onze opgaven, want samen bereik je meer. Daarbij past dat we voldoende flexibel zijn, zolang dit bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen.

Onze koers hebben we in begrijpelijke taal en met duidelijke doelen en acties uitgewerkt in het document Strategisch Ondernemingsplan.

Van de highlights is de onderstaande animatiefilm gemaakt waarin we in enkele minuten vertellen waar we voor staan.