Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu

Organisatie

Home » Over Beter Wonen » Organisatie
Organisatie

Woningbouwvereniging Beter Wonen is een sociale verhuurder. De vereniging is opgericht in 1931 en heeft huurwoningen op Wieringen, in de gemeente Hollands Kroon. De woningen liggen verspreid in de dorpskernen Hippolytushoef, Den Oever en Westerland.

Onze woningvoorraad bestaat uit diverse woningtypen zodat voor elke doelgroep een passende woning te vinden is. Zowel gezinnen, alleenstaanden, starters als 55-plussers kunnen bij ons terecht.

Historie Wieringen

Wieringen is een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, ook wel het ‘geheime Waddeneiland’ genoemd. Het glooiende landschap met enkele stuwwallen zijn typerend voor de omgeving. In de twintiger jaren van de vorige eeuw kwam er achtereenvolgens door de aanleg van de Amsteldiepdijk, de inpoldering van de Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk een einde aan het eilandbestaan. Desondanks is Wieringen nog steeds omgeven door water: aan de Noordwestkant grenzend aan Werelderfgoed de Waddenzee, aan de Oostkant het IJsselmeer en aan de Zuidwestkant het Amstelmeer.

Beter Wonen als sociale verhuurder

Woningbouwvereniging Beter Wonen is een traditionele sociale verhuurder.
Opgericht in 1931 als antwoord op de groeiende behoefte aan kwalitatief goede woonruimte door de toestroom van arbeiders aan de Zuiderzeewerken. Sindsdien is Beter Wonen bij haar kerntaken gebleven: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen op Wieringen en voor mensen met een laag inkomen of aan mensen die om een andere reden moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Deze positionering sluit naadloos aan bij het motto van de Woningwet: terug naar de basis van de sociale huursector. Voor veel corporaties betekent dit inderdaad terug naar hun kerntaken. Voor Beter Wonen betekent het bij de kerntaken blijven.

Het team van Beter Wonen

Beter Wonen heeft een compacte werkorganisatie. Het team werkt nauw samen en de medewerkers hebben een uitgebreid takenpakket. Het team heeft altijd een belangrijk doel voor ogen:
het zo goed en klantvriendelijk mogelijk helpen van onze huurders.

Bestuur en Managementteam

Het bestuur van Woningbouwvereniging Beter Wonen wordt gevormd door Maurice Dirks in de functie van directeur-bestuurder. Samen met Ferry van Dijk, Hoofd Vastgoed & Wonen en Eric Scholten, Hoofd Financiën, geeft de directeur-bestuurder leiding aan het team.