Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Home » Projecten » Project

Nieuwbouwplan Slingerweg – Hippolytushoef

Voor de locatie aan de Slingerweg in Hippolytushoef is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de realisatie van 6 huurwoningen (4 levensloopbestendig en 2 studio/starterswoningen). De studio/starterswoningen staan evenwijdig als een “twee-onder-een-kapwoning” aan de Slingerweg. De vorm en het volume sluiten hiermee aan op de naastgelegen woningen aan de Slingerweg 76-90 en op de woningen die voorheen op dit perceel hebben gestaan. De 4 levensloopwoningen zijn haaks op de Slingerweg en achter de studio/starterswoningen gesitueerd. De woningen staan evenwijdig met de naastgelegen woningen aan de Koningin Wilhelminalaan. Het diepe perceel krijgt hiermee een optimale invulling. De rooilijn van studio/starterswoningen hebben we laten verspringen ten opzichte van de woningen ten noorden van ons perceel. Hierdoor is het mogelijk om haaksparkeerplaatsen te realiseren aan de Slingerweg, waardoor kan worden voldaan aan de parkeernorm. De voorkanten van de levensloopwoningen zijn naar het zuidoosten gericht. Hiermee kan er een looppad verbinding gemaakt worden tussen de Koningin Wilhelminalaan en de Slingerweg. In maart 2023 heeft Beter Wonen een principeverzoek ingediend voor dit plan. De reactie vanuit de gemeente was positief en reden om het plan verder uit te werken.

Op dinsdag 11 juli 2023 is er een inloopbijeenkomst op locatie georganiseerd waarbij de plannen aan de omwonenden zijn gepresenteerd.

Als de vergunningaanvraag voorspoedig verloopt dan verwachten we begin 2024 te kunnen starten met de bouw.

Status juli 2023: voorlopig ontwerp