Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Home » Projecten » Project

Nieuwbouwplan Laan Bloys van Treslong – Den Oever

De voorbereidingen van het vernieuwingsplan van de Laan Bloys van Treslong in Den Oever zijn in een vergevorderd stadium. De 34 bestaande huurwoningen maken plaats voor 20 levensloopgeschikte woningen, 10 gezinswoningen en 4 studiowoningen. Sinds 28 juni 2022 is het sociaal plan van toepassing voor de destijds 27 zittende huurders. Deze gaan of zijn inmiddels verhuisd zodat de bestaande woningen kunnen worden gesloopt. De gemeente Hollands Kroon heeft positief gereageerd op het ingediende principeverzoek voor het nieuwbouwplan. Na afronding van de bodemonderzoeken is de aanvraag voor de omgevingsvergunning begin 2023 ingediend.

Fasering
Omdat het niet mogelijk is gebleken om alle bewoners tijdig te verhuizen naar een woning buiten de straat is besloten om de werkzaamheden in twee verschillende fases uit te voeren. Dit betekent dat de woningen aan de linkerzijde van de Laan Bloys (huisnummers 10 t/m 32 en 1 t/m 19) eerst gesloopt en dan nieuw gebouwd gaan worden, daarna volgen de woningen aan de rechterzijde (huisnummers 34 t/m 56). Hierdoor kunnen een aantal bewoners verhuizen in de straat en daarna naar hun nieuwe woning verhuizen. Er zijn ook een aantal bewoners die in hun woning kunnen blijven en gelijk naar hun nieuwe woning kunnen verhuizen.

Planning
Na de Flora & Visserijdagen 2023 (september) wordt er gestart worden met de sloop van de woningen uit de eerste fase. Naar verwachting zal de start van de eerste fase van de nieuwbouw tegen het einde van het jaar nog plaatsvinden. Vervolgens worden dan de woningblokken A, E en D gelijktijdig gebouwd (zie onderstaande afbeelding). De eerste 17 woningen worden dan voor de zomer van 2024 opgeleverd. Daarna volgt de sloop van de overige woningen en aansluitend de bouw van de woningblokken B, C en F. Deze planning is nog onder voorbehoud, want e.e.a. is afhankelijk van alle verhuizingen en het verloop van de vergunningsaanvraag.

Status oktober 2023: omgevingsvergunning verkregen