Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Home » Nieuws » Bericht

Huuraanpassing 2024

Algemeen

Jaarlijks bepaalt de overheid het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen. Per 1 juli 2024 mag de huur worden verhoogd met maximaal 5,8%, en bij woningen met een huur onder de € 300,- is het percentage hoger. Voor huurders met een hoger inkomen (> € 52.753,-) mag de huur zelfs met € 50 of € 100 per maand omhoog. Iedere huurder ontvangt vóór 1 mei een brief waarin precies staat wat er verandert. 

Huurbeleid Beter Wonen
Het huurbeleid van Beter Wonen is erop gericht om de huurstijging te beperken tot de minimaal noodzakelijke verhoging die benodigd is om het onderhoud en de (duurzaamheids)investeringen te bekostigen. Daarom hebben we besloten de huurprijzen met maximaal 5,3% te verhogen.

Eenmalige huurverlaging
In 2023 is de wet eenmalige huurverlaging ingegaan. In 2023 hebben huurders die in 2021 een laag inkomen hadden, op 1 maart 2023 hun woning huurden én een huur hadden van meer dan €575,03, een eenmalige huurverlaging gekregen.
In 2024 kunnen huurders waarbij na 2021 het inkomen is gedaald zelf een huurverlaging naar €577,91 aanvragen. De voorwaarde hiervoor is wel dat uw huurcontract is ingegaan voor 1 maart 2023 en dat u niet eerder een huurverlaging heeft gehad.

Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u zelf een aanvraag bij ons doen. Meer informatie over de voorwaarden kunt u vinden op de website www.huurcommissie.nl of www.woonbond.nl.

Huurbetaling
Als uw huur maandelijks automatisch door ons wordt geïncasseerd, dan hoeft u niets te doen. Wij schrijven vanaf juli 2024 het juiste huurbedrag af. Als u de huur maandelijks zelf overmaakt of als u dit via uw bank heeft geregeld, dan is het belangrijk dat u het huurbedrag op tijd aanpast.

Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met de voorgestelde aanpassing van de huurprijs, dan kunt u bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen vóór 1 juli 2024. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde aanpassing. Meer informatie over de bezwaargronden en een standaard bezwaarschriftformulier is verkrijgbaar via de website van de Huurcommissie (Jaarlijkse huurverhoging beoordelen | Huurders | Huurcommissie).