Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Home » Nieuws » Bericht

Resultaten Aedes-benchmark 2022

Algemeen

Afgelopen week zijn de resultaten van de jaarlijkse Aedes-benchmark gepubliceerd.

De Aedes-benchmark biedt corporaties sinds 2014 inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. Corporaties leren van elkaar en werken meer samen. Hiermee draagt de benchmark bij aan een efficiëntere corporatiesector die hard werkt aan de maatschappelijke opgaven.

In de Infographic hieronder zijn de resultaten weergegeven. Onze voornaamste resultaten in een notendop:

  1. Betaalbaarheid: op dit onderdeel hebben we de A-waardering én de prominente plek in de landelijke top 10 van laagste huurprijzen weten vast te houden.
  2. Bedrijfslasten: op dit onderdeel hebben we ook de A-waardering behaald en een plek in de landelijke top 10 van de corporaties met de laagste bedrijfslasten.
  3. Huurdersoordeel: met scores variërend van 7,3 tot 8,2 hebben we overall een A-waardering behaald.
  4. Duurzaamheid: de energetische kwaliteit van de woningen is t.o.v. de vorige editie van de benchmark verbeterd, maar nog wel uitgekomen op een C-waardering.

Over het algemeen zijn het goede resultaten waar we trots op zijn. We staan voor de uitdaging om de goede scores vast te houden en op onderdelen te verbeteren. Dat geldt in het bijzonder natuurlijk voor de verduurzaming: achter de schermen wordt al geruime gewerkt om vanaf 2023 de duurzaamheidsmaatregelen op te schalen en te versnellen.