Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu

Lidmaatschap aanvragen

Home » Online formulieren » Lidmaatschap aanvragen
Lidmaatschap aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Aanmelden voor de algemene ledenvergaderingen

Alleen natuurlijke personen van achttien jaar en ouder en woonachtig in een woongelegenheid van de vereniging kunnen lid van de vereniging worden. Eén ieder die lid wil worden dient dit aanvraagformulier met opgaaf van reden in te vullen en in te leveren.

Het bestuur beslist over de verzoeken tot toelating van latere aanvragen voor lidmaatschap. De aanvraag is dan niet bij het huurcontract gerealiseerd. Is de beslissing afwijzend dan heeft betrokkene het recht binnen zes weken na ontvangst van de beslissing daarvan schriftelijk in beroep te gaan bij de Raad van Toezicht. Deze beslist binnen 6 weken.

De leden betalen een contributie waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De contributie voor het lidmaatschap is vastgesteld op € 2,72 per jaar.

Indien u geen lid meer wilt zijn, dan dient u het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Dit kan op elk moment met onmiddellijke ingang. Voor alle overige (opzeg)bepalingen verwijzen wij u naar de statuten van de vereniging. Er vindt geen restitutie plaats.

Belangrijk: u dient alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, die van belang zijn voor het lidmaatschap, schriftelijk aan ons door te geven.

Gegevens aanvraag(ster)

Naam*
Adres*
Geboortedatum*