Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Jaarstukken 2021
Home » Nieuws » Bericht

Jaarstukken 2021

Algemeen

Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op de eerste plaats aan de leden van de vereniging, maar verder ook aan overige belanghebbenden zoals de huurders, woningzoekenden, de gemeente en de externe toezichthouders. Met de infographic van het jaarverslag kunt u een indruk krijgen van wat ons het afgelopen heeft beziggehouden en hoe de Woningbouwvereniging er anno 2021 voor staat vanuit meerdere perspectieven. De volledige versie van het jaarverslag en de jaarrekening geeft daar vanzelfsprekend het meest volledige beeld van.

In 1931 is de woningbouwvereniging opgericht als antwoord op de groeiende behoefte aan goede en betaalbare woonruimte. 2021 was dus een jubileumjaar: maar liefst 90 jaar volkshuisvesting op Wieringen! Een prachtige mijlpaal, die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan.

Anno 2022 zetten we ons nog steeds in voor voldoende, kwalitatief goede én betaalbare woningen. En dat is ook hard nodig, gezien de snel oplopende wachttijden voor woningzoekenden in ons werkgebied. Om de slaagkansen voor verschillende groepen woningzoekenden te vergroten, is het afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor het versneld realiseren van extra betaalbare huurwoningen op Wieringen.

U leest er alles over (en meer) in ons jaarverslag (te downloaden onder dit bericht). Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via secretariaat@beterwonenhippo.nl