Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Home » Nieuws » Bericht

Visitatierapport Beter Wonen 2018-2021

Algemeen

In november 2022 heeft de visitatie van Beter Wonen plaats gevonden. Vanaf heden is het rapport met bijbehorende bestuurlijke reactie op de website van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland én op onze eigen website terug te vinden.

Het maatschappelijk presteren van Woningbouwvereniging Beter Wonen is met deze visitatie in beeld gebracht over de periode 2018 tot en met 2021. De visitatie geeft een zo compleet mogelijk beeld van hoe er in de afgelopen jaren is gepresteerd en hoe de buitenwereld daar tegenaan kijkt.

De uitkomsten van de visitatie zijn voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn: ten opzichte van de vorige visitatie is veel aandacht uitgegaan naar de verbeteringen die organisatiebreed zijn doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende uitkomsten:

7,3 voor presteren naar Opgaven & Ambities (2018 6,9);
7,9 voor presteren volgens Belanghebbenden (2018 7,2);
8,0 voor presteren naar Vermogen (2018 7,7);
7,2 voor de governance van maatschappelijk presteren (2018 5,6).

Stuk voor stuk mooie cijfers waarmee we voor de dag kunnen komen en op alle vier de perspectieven is een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De cijfers zijn een weerspiegeling van de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, toezichthouders en de samenwerking met alle partijen die betrokken waren bij de visitatie.

Het rapport en de bestuurlijke reactie treft u hier: