Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu

Medehuurderschap en inwoning

Home » Ik ben huurder » Mijn huurcontract » Medehuurderschap en inwoning
Medehuurderschap en inwoning

Inwoning

U kunt als huurder een verzoek doen om (in veel gevallen tijdelijk) iemand bij u in huis te mogen laten wonen. Een inwoner heeft niet dezelfde rechten en plichten als een huurder. De huurder blijft altijd aansprakelijk voor de volledige huurbetaling en andere huurplichten. Inwoners kunnen bij beëindiging van de huurovereenkomst geen aanspraak maken op de woning.

Meer informatie over inwoning, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hieronder.

U kunt ervoor kiezen om het aanvraagformulier (PDF) te printen en ingevuld aan ons toe te sturen of in te leveren. Natuurlijk kunt u het ook invullen op onze website en digitaal inzenden.

Medehuurderschap

Partners, die bij het betrekken van de woning samen de huurovereenkomst ondertekenen, zijn beiden huurders. Daardoor hebben zij gelijke rechten en plichten. Als u niet samen de huurovereenkomst heeft getekend, maar wel samen de huishouding deelt, is er misschien sprake van “medehuurderschap”.

U woont samen met uw partner in een woning van Beter Wonen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, bent u automatisch medehuurder.
Als u niet op deze manier aan elkaar verbonden bent, is er geen sprake van automatisch medehuurderschap. Het is wel verstandig om officieel medehuurder te zijn. Wanneer de partner vertrekt of overlijdt, heeft u het recht om in de woning te blijven wonen.

Wanneer een inwoner minimaal 2 jaar inwonend is geweest kunnen de huurder en de inwoner een verzoek tot medehuurderschap bij ons indienen. Om dit aan te tonen vragen wij bewijsstukken. Hierbij kunt u denken aan: een samenlevingsovereenkomst, inschrijving gemeentelijk basisadministratie, gezamenlijke bankrekening, afgesloten verzekeringen (levensverzekering op beider naam of kruislings) of het gezamenlijk voldoen van de kosten die gepaard gaan met een gemeenschappelijke huishouding.
De volledige informatie over de voorwaarden vindt u hieronder evenals de link naar het aanvraagformulier.

U kunt ervoor kiezen om het aanvraagformulier (PDF) te printen en ingevuld aan ons toe te sturen of in te leveren. Natuurlijk kunt u het ook invullen op onze website en digitaal inzenden.

Als er sprake is van medehuurderschap en een van de huurders vertrekt, dan moet de vertrekkende huurder afstand doen van de woning (huurovereenkomst). Hiervoor ontvangen wij graag een volledig ingevulde afstandsverklaring van u.