Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu

Veilig wonen

Veilig wonen

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat u veilig woont. Hiervoor voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit en zijn de woningen voorzien van goede sloten en rookmelders.

Wat kunt u zelf doen?

 • Leg waardevolle spullen altijd uit het zicht. Als inbrekers waardevolle spullen zien liggen, kunnen ze snel en gericht de spullen meenemen.
 • Sluit ramen en deuren altijd af als u naar boven gaat. Maak het een inbreker niet makkelijk door ramen en deuren open te laten.
 • Draai de deur altijd op slot. Met behulp van bijvoorbeeld een kledinghanger, kan een inbreker de deur openen door de brievenbus. Draai de deur daarom altijd op slot.
 • Haal de sleutel uit het slot. Als de sleutel nog in het slot zit, kan de sleutel worden omgedraaid met behulp van een ijzerdraadje.
 • Plaats anti-inbraakstrips op uw ramen en deuren. Als er ruimte tussen de deur en het kozijn zit kan met een bankpas het slot naar binnen worden gedrukt en de deur worden geopend. Hiervoor kunnen ook een schroevendraaier of koevoet worden gebruikt. Met anti-inbraakstrips kunt u dit voorkomen.
 • Reinig de filters van uw wasdroger regelmatig.
 • Gebruik originele opladers voor uw apparaten.
 • Blijf bij de pan als u kookt, bakt of frituurt.
 • Blijf kalm.
 • Waarschuw uw medebewoners.
 • Houd ramen en deuren gesloten.
 • Verlaat uw huis via de kortste en veiligste weg.
 • Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
 • Bel 112

Schone lucht in huis is heel belangrijk. Is de lucht niet schoon dan kan dat leiden tot diverse klachten, zoals vermoeidheid, verkoudheid, allergieën en hoofdpijn. Goede ventilatie is daarom van groot belang:

 • Ventileer 24 uur per dag.
 • Ventileer extra als u kookt, doucht of aan het schoonmaken bent.
 • Kook met de deksel op de pan.
 • Maak de vloeren goed droog na het dweilen.
 • Droog de was buiten als dat mogelijk is.

U kunt schade voorkomen door aandacht te hebben voor mogelijk openwaaiende ramen en deuren en losse spullen rondom uw huis. Denkt u vooral aan uw eigen veiligheid!

U kunt gevaarlijke situaties en schades melden volgens het onderstaande schema van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Schade aan uw woning kunt u doorgeven via 0227-594620. Buiten kantoortijden neemt de meldkamer uw bericht aan.

Verdachte situatie?

Bel bij verdachte situaties altijd direct de politie via 0900 – 88 44.
Ziet u dat er een inbraak wordt gepleegd, bel dan direct 112.

Schade aan uw woning

In uw woning kan schade ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van brand, storm of wateroverlast. Dan is het prettig als dit snel en goed wordt hersteld. Wie er verantwoordelijk is voor het herstel en de kosten, hangt af van wat er is beschadigd en waardoor het is veroorzaakt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schade aan de woning (opstal) en schade aan uw inrichting en spullen (inboedel). Onder opstal verstaan wij de woning die u van ons huurt en alles wat erbij hoort en eraan vast zit. U kunt hierbij denken aan het dak, de dakgoten, de kozijnen, deuren, tegels enzovoort.

Onder uw inboedel verstaan wij alle spullen die u zelf in de woning heeft gezet en zelf heeft aangebracht. U kunt hierbij denken aan uw meubels, gordijnen, vloerbedekking maar ook uw bezittingen zoals apparatuur en sieraden. Zelf aangebracht behang en verf vallen ook onder uw inboedel.

Als er schade is aan uw woning, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een melding van u. Wij zorgen voor het herstel hiervan.

Als u de schade zelf heeft veroorzaakt bent u verantwoordelijk voor het herstel en de kosten daarvan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan doordat u gebreken aan de woning niet (op tijd) heeft laten herstellen. Wij vragen u daarom om schades en gebreken direct bij ons te melden en te zorgen voor een goede aansprakelijkheidsverzekering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het herstel van schade aan uw spullen en inrichting. Ook als deze ontstaat door lekkage, storm of brand. Dit is gevolgschade. Uw inboedelverzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging. Als u niet verzekerd bent, komen deze kosten voor uw rekening.

Opstalverzekering

Wij hebben een opstalverzekering voor uw woning afgesloten. Dit is een verzekering voor uw huis. Deze verzekering dekt de schade aan zaken die vastzitten in en aan een woning. U kunt hierbij denken aan het dak, leidingen en muren.

Inboedelverzekering (af te sluiten door de huurder)

Een inboedelverzekering dekt de schade aan spullen die niet “aard- en nagelvast” zitten aan uw woning. Hieronder vallen onder andere uw meubels, vloerbedekking, gordijnen, apparaten maar ook sieraden. Schade aan uw behang en verf of aanpassingen die u zelf heeft aangebracht aan uw woning.

Aansprakelijkheidsverzekering (af te sluiten door de huurder)

U kunt aansprakelijk worden gesteld als u per ongeluk schade veroorzaakt aan iets of iemand. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen hiervan.